Всички видове Застраховки
(02) 862 38 43
www.maxbroker.eu

МАКС Брокер ООД

е лицензиран застрахователен брокер с Удостоверение от Комисията за финансов надзор № 302-3Б/15.06.2011 г.

Предлагани продукти:

Гражданска отговорност - МПС
Каско на МПС
Имущество на физически лица
Имущество на юридически лица
Медицински застраховки - пътуване в чужбина
Медицински застраховки на чужденците в България
Туристически застраховки
Злополуки
Рискови за спортисти
Гражданска отговорност на работодателя
Гражданска отговорност към трети лица
Строително монтажни работи
Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството
Професионална отговорност за медицински лица
Професионална отговорност за адвокати
Професионална отговорност за нотариуси
Професионална отговорност за експерт счетоводители и одитори
Професионална отговорност за туроператори
Професионална отговорност за хотелиери и ресторантиори
Професионална отговорност - дейности по сертифициране, лицензиране и контрол
Професионална отговорност за частни съдебни изпълнители
Отговорност на изделието
Отговорност на превозвача
Спестовна застраховка Живот
Рискова застраховка Живот